Εσφαχάν: Πρωτεύουσα του Σαφεβιδικού Ιράν - Isfahan: Capital of Safavid Iran

41 Просмотры

Κατά τη περίοδο της μεγάλης της ακμής, στα τέλη του 16ου και αρχές του 17ου αιώνα αποτελούσε μια από τις σημαντ...

Показать больше